CÙNG EM HỌC TOÁN LỚP 5 TUẦN 30

     

Câu 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm : a) trong những đơn vị đo diện tích s: - Đơn vị khủng gấp ……. Lần 1-1 vị nhỏ bé tiếp ngay thức thì ; - Đơn vị nhỏ nhắn bằng ……. đơn vị chức năng lớn tiếp liền.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 5 tuần 30


Bài 1

Viết vào chỗ chấm mang đến thích hợp: 

a) 

*
b) 1m2 = ……. Dm2 = ……. Cm2 = ……. Mm2 ;

2ha = ……. M2;

3km2 = ……. Ha = ……. M2

Phương pháp giải:

Xem lại bảng đơn vị đo diện tích đã học.

Lời giải chi tiết:

a)

*

b) 1m2 = 100dm2 = 10 000cm2 = 1 000 000mm2; 

2ha = 2hm2 = trăng tròn 000m2;

3km2 = 300ha = 3 000 000m2.


Bài 2

Viết vào vị trí chấm mang đến thích hợp: 

a) 

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa những đơn vị đo ngay tắp lự nhau

Mét khối

m3

1m3 = … dm3 = … cm3

Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3 = … cm3; 1dm3 = 0, … m3

Xăng-ti-mét khối

cm3

1cm3 = 0, … dm3

b) 1m3 = ……. Dm3  = ……. Cm3;

2dm3 = ……. Cm3;

3dm3 = ……. M3;

4cm3 = ……. Dm3.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về các đơn vị đo thể tích vẫn học.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

Tên

Kí hiệu

Quan hệ giữa những đơn vị đo tức khắc nhau

Mét khối

m3

1m3 = 1000dm3 = 1 000 000cm3

Đề-xi-mét khối

dm3

1dm3 = 1000cm3; 1dm3 = 0,001m3

Xăng-ti-mét khối

cm3

1cm3 = 0,001dm3

b) 1m3 = 1000dm3  = 1 000 000cm3;

2dm3 = 2000cm3;

3dm3 = 0,003m3;

4cm3 = 0,004dm3.


Bài 3

Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) Trong những đơn vị đo diện tích:

- Đơn vị béo gấp ……. Lần đối kháng vị bé tiếp liền.

- Đơn vị bé nhỏ bằng ……. đơn vị chức năng lớn tiếp liền.

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị phệ gấp ……. Lần solo vị nhỏ bé tiếp liền.

- Đơn vị nhỏ xíu bằng ……. đơn vị chức năng lớn tiếp liền.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về các đơn vị đo diện tích s và thể tích.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) trong các đơn vị đo diện tích:

- Đơn vị khủng gấp 100 lần solo vị nhỏ bé tiếp liền.

- Đơn vị nhỏ xíu bằng (dfrac1100) đơn vị lớn tiếp liền.

b) trong số đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần 1-1 vị nhỏ bé tiếp liền.

- Đơn vị nhỏ bé bằng (dfrac11000) đơn vị chức năng lớn tiếp liền.

Xem thêm: Thế Kỉ Xxi Bắt Đầu Vào Ngày/Tháng/ Năm 2021 Thuộc Thế Kỉ Thứ Mấy


Bài 4

Điền dấu (>,2 6dm2 ……. 2,06m2

4m2 7dm2 ……. 4,7m2

3m3 5dm3 ……. 3,005m3

5,8dm3 ……. 5dm3 8cm3

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về thuộc một đơn vị chức năng đo rồi so sánh tác dụng với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Ta có:

2m2 6dm2 = (2dfrac6100m^2 = 2,06m^2)

Vậy: 2m2 6dm2 = 2,06m2

+) Ta có:

4m2 7dm2 = (4dfrac7100m^2 = 4,07m^2)

Mà: (4,07m^2 2 7dm2 2

+) Ta có:

3m3 5dm3 = (3dfrac51000m^3 = 3,005m^3)

Mà: (3,005m^3 = 3,005m^3)

Vậy: 3m3 5dm3 = 3,005m3

+) Ta có:

5dm3 8cm3 = (5dfrac81000dm^3 = 5,008dm^3)

Mà: (5,8dm^3 > 5,008dm^3)

Vậy: 5,8dm3 > 5dm3 8cm3.

vietthaiauto.vn


Bài 5

Viết số tương thích vào nơi chấm: 

a) 3 năm 8 tháng = ……. Tháng

27 mon = ……. Năm = ……. Tháng

b) 4 tiếng 35 phút = ……. Phút

195 phút = ……. Giờ ……. Phút

c) 5 phút 10 giây = ……. Giây

215 giây = ……. Phút ……. Giây.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi : 

1 năm = 12 tháng ;

1 giờ đồng hồ = 60 phút ; 1 phút = 60 giây.

Lời giải chi tiết:

27 mon = 2 năm 3 tháng

b) 4 tiếng 35 phút = 275 phút

195 phút = 3h 15 phút

c) 5 phút 10 giây = 310 giây

215 giây = 3 phút 35 giây.


Bài 6

Đặt tính rồi tính:

674928 + 41836

825,17 + 457,24

208,5 + 82,6

Phương pháp giải:

Đặt tính làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau, dấu phẩy (nếu có) thì trực tiếp cột với nhau, tiếp đến tính theo thứ tự từ cần sang trái.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayleginarray*20c + eginarray*20c674928\,,,41836endarray\hline,,,,716764endarray,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;eginarray*20c + eginarray*20c,,825,17\,,457,24endarray\hline,,,1282,41endarray & & & \eginarray*20c + eginarray*20c208,5\,,,82,6endarray\hline,,,291,1endarrayendarray)


Bài 7

Hai vòi nước thuộc chảy vào một bể cất nước. Vòi thứ nhất mỗi giờ rã được (dfrac14) thể tích của bể, vòi vật dụng hai mỗi giờ chảy được (dfrac310) thể tích của bể. Hỏi vào một giờ đồng hồ cả nhị vòi cùng chảy vào bể thì được bao nhiêu tỷ lệ thể tích của bể?

Phương pháp giải:

- Tính toàn bô phần thể tích bể mà lại cả nhị vòi rã vào bể vào một giờ.

- Đổi phân số vừa kiếm được sang dạng phân số thập phân rồi viết bên dưới dạng tỉ số phần trăm.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trong một tiếng cả nhì vòi cùng chảy vào bể thì được số phần thể tích của bể là:

(dfrac14 + dfrac310 = dfrac1120) (thể tích bể)

(dfrac1120 = dfrac55100 = 55\% )

Vậy vào một giờ đồng hồ cả nhì vòi thuộc chảy vào bể thì được (55\% ) thể tích của bể.


Bài 8

Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

a) (21,63 + 35,26 + 8,37 = ldots )

b) (dfrac47 + dfrac79 + dfrac57 = ldots )

Phương pháp giải:

Nhóm những số thập phân hoặc phân số làm thế nào để cho chúng bao gồm tổng là số tự nhiên để việc tính toán tiện lợi hơn.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

 (eginarrayl21,63 + 35,26 + 8,37\ = (21,63 + 8,37) + 35,26\ = 30 + 35,26\ = 65,26endarray)

b)

(eginarrayldfrac47 + dfrac79 + dfrac57\ = left( dfrac47 + dfrac57 ight) + dfrac79 = dfrac97 + dfrac79\ = dfrac8163 + dfrac4963 = dfrac13063endarray)


Vui học

Để desgin một khối hệ thống cấp nước, fan ta cần rất nhiều ống ghép lại cùng với nhau. Người công nhân đã xếp những ống theo cách sau: Hàng đầu tiên trên cùng có một ống, hàng sản phẩm công nghệ hai có 2 ống, sản phẩm thứ cha có 3 ống, …….

a) Theo giải pháp xếp như vậy, nếu hàng dưới cùng bao gồm 4 ống thì toàn bộ có bao nhiêu ống?

b) Nếu có 36 ống được xếp theo nguyên tắc này thì sẽ xếp được bao nhiêu hàng với hàng bên dưới cùng có bao nhiêu ống?

Phương pháp giải:

- tổng thể ống vào 4 sản phẩm = số ống hàng đầu tiên + số ống hàng máy hai + số ống hàng thứ ba + số ống hàng sản phẩm công nghệ tư.

- bóc tách 36 thành tổng những số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1, từ kia ta tìm kiếm được số hàng và số ống sinh sống hàng dưới cùng.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Theo phương pháp xếp như vậy, giả dụ hàng bên dưới cùng bao gồm 4 ống thì toàn bộ có số ống là:

1 + 2 + 3 + 4 = 10 (ống)

b) Ta có: 36 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Dãy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 gồm 8 số hạng.

Xem thêm: Top 13 Bài Văn Tả Mùa Hè Trên Quê Hương Em Đạt Điểm Cao Mới Nhất

Do đó nếu gồm 36 ống được xếp theo quy tắc đã mang lại thì vẫn xếp được 8 hàng và hàng bên dưới cùng tất cả 8 ống. 

vietthaiauto.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 27 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý

TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp vietthaiauto.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện vietthaiauto.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép vietthaiauto.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.