Đáp Án Đê Thi Đại Học Môn Toán 2021

     

Cập nhật giải đáp đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn Toán (Full những mã đề). Chiều 7/7, những thí sinh lao vào môn thi lắp thêm hai của kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 – môn Toán, theo vẻ ngoài trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Bạn đang xem: đáp án đê thi đại học môn toán 2021


Chiều 7/7, thí sinh thường xuyên làm bài xích thi tốt nghiệp Trung học rộng lớn năm 2021 môn Toán. Giờ phát đề là 14h20 và những thí sinh ban đầu làm bài xích từ 14h30.

Xem thêm: Soạn Bài Con Gái Nam Xương (Trang 43), Soạn Bài: Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Đề thi môn Toán và gợi nhắc đáp án môn Toán sẽ tiếp tục được cập nhật dưới đây.

Xem thêm: Top 5 Cách Trị Mụn Hiệu Quả Từ Thiên Nhiên Hiệu Quả, Lành Tính Với Da

Tham khảo lời giải đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 môn Toán tự Ban chuyên môn Tuyensinh247Mã đề: 101

1. A2. C3. B4. D5. D6. A7. D8. D9. A10. C
11. C12. A13. C14. A15. C16. B17. C18. A19. B20. A
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. B28. B29. B30. A
31. C32. D33. B34. B35. A36. C37. A38. A39. A40. B
41. D42. D43. B44. A45. C46. D47. C48. D49. D50. A

Mã đề: 102

1. C2. D3. D4. D5. A6. A7. C8. C9. C10. A
11. B12. D13. A14. B15. D16. D17. B18. D19. C20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. A27. D28. B29. B30. B
31. A32. C33. C34. B35. B36. C37. B38. B39. B40. A
41. B42. B43. A44. C45. A46. A47. A48. B49. B50. C

Mã đề: 103

1. B2. C3. C4. D5. C6. C7. B8. A9. B10. C
11. D12. A13. C14. A15. B16. C17. B18. D19. C20. D
21. C22. A23. A24. B25. C26. A27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. D34. B35. B36. A37. B38. A39. C40. D
41. B42. D43. B44. A45. D46. A47. D48. B49. D50. A

Mã đề: 104

1. B2. C3. D4. C5. C6. D7. C8. B9. B10. B
11. C12. C13. B14. C15. C16. C17. A18. B19. A20. D
21. D22. B23. A24. A25. C26. A27. D28. B29. A30. D
31. A32. D33. B34. A35. A36. A37. B38. A39. B40. B
41. A42. B43. D44. B45. D46. B47. B48. B49. A50. D

Mã đề: 105

1. A2. B3. B4. D5. D6. B7. D8. C9. C10. B
11. C12. B13. A14. C15. B16. C17. B18. B19. A20. D
21. A22. D23. A24. A25. D26. D27. C28. B29. D30. B
31. D32. C33. C34. B35. A36. A37. C38. C39. D40. D
41. D42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 106

1. C2. B3. D4. D5. C6. A7. B8. B9. C10. C
11. D12. B13. D14. D15. A16. C17. C18. C19. A20. C
21. B22. B23. C24. B25. D26. D27. B28. A29. A30. C
31. C32. B33. D34. D35. C36. B37. A38. A39. B40. B
41. A42. B43. B44. D45. B46. A47. B48. A49. A50. D

Mã đề: 107

1. A2. C3. C4. A5. D6. B7. C8. D9. C10. C
11. D12. D13. B14. B15. D16. B17. C18. B19. C20. A
21. C22. D23. C24. A25. D26. B27. D28. A29. B30. C
31. C32. D33. C34. C35. D36. D37. D38. A39. A40. B
41. C42. B43. A44. A45. B46. C47. D48. A49. A50. B

Mã đề: 108

1. C2. C3. B4. C5. D6. A7. A8. B9. C10. C
11. D12. A13. B14. A15. B16. D17. D18. D19. B20. A
21. B22. B23. A24. D25. A26. B27. A28. A29. B30. A
31. A32. D33. B34. A35. B36. D37. A38. D39. B40. D
41. C42. B43. D44. A45. D46. B47. A48. D49. B50. D

Mã đề: 109

1. A2. A3. D4. A5. A6. C7. B8. C9. B10. B
11. B12. C13. B14. A15. B16. A17. B18. A19. D20. B
21. B22. C23. C24. D25. D26. C27. D28. A29. B30. A
31. A32. D33. C34. D35. A36. C37. D38. C39. D40. D
41. C42. C43. A44. A45. C46. D47. B48. A49. A50. C

Mã đề: 110

1. A2. A3. A4. D5. D6. B7. A8. A9. C10. D
11. D12. C13. C14. B15. B16. C17. B18. B19. A20. A
21. B22. B23. A24. B25. B26. A27. B28. C29. D30. C
31. B32. D33. A34. D35. C36. D37. C38. A39. C40. A
41. D42. D43. C44. C45. D46. D47. C48. D49. C50. A

Mã đề: 111

1. A2. B3. C4. C5. D6. D7. C8. C9. D10. D
11. D12. B13. B14. B15. C16. D17. A18. C19. C20. D
21. C22. B23. A24. C25. D26. A27. B28. C29. B30. D
31. A32. C33. B34. D35. D36. D37. B38. D39. C40. B
41. D42. C43. B44. B45. C46. B47. D48. B49. C50. C

Mã đề: 112

1. C2. C3. B4. D5. A6. D7. C8. A9. B10. B
11. D12. C13. A14. D15. B16. B17. C18. A19. C20. C
21. D22. B23. C24. D25. B26. D27. D28. A29. D30. A
31. C32. D33. A34. C35. D36. B37. A38. B39. D40. B
41. C42. C43. C44. A45. A46. B47. C48. D49. B50. A

Mã đề: 113

1. D2. B3. B4. A5. B6. C7. D8. D9. B10. A
11. A12. B13. C14. D15. A16. D17. C18. A19. B20. B
21. A22. B23. C24. A25. A26. B27. C28. C29. C30. A
31. A32. C33. C34. A35. C36. C37. C38. B39. B40. B
41. A42. C43. A44. C45. C46. B47. C48. B49. A50. B

Mã đề: 114

1. B2. C3. A4. D5. C6. D7. B8. D9. B10. B
11. C12. D13. B14. A15. D16. D17. C18. B19. D20. C
21. A22. A23. D24. A25. A26. B27. D28. B29. B30. A
31. D32. A33. B34. D35. D36. A37. A38. D39. D40. A
41. A42. A43. B44. A45. B46. B47. D48. B49. B50. A

Mã đề: 115

1. A2. C3. A4. D5. D6. D7. A8. A9. D10. B
11. A12. A13. D14. C15. B16. C17. A18. A19. A20. B
21. D22. B23. C24. B25. A26. A27. B28. B29. A30. C
31. C32. B33. C34. C35. B36. B37. A38. C39. A40. D
41. B42. C43. C44. A45. C46. C47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 116

1. B2. A3. C4. D5. C6. C7. A8. A9. C10. D
11. B12. B13. A14. B15. B16. D17. C18. C19. A20. C
21. D22. D23. C24. D25. C26. D27. C28. D29. A30. C
31. C32. C33. A34. A35. A36. C37. D38. C39. A40. A
41. D42. A43. D44. A45. D46. D47. C48. A49. A50. D

Mã đề: 117

1. D2. C3. B4. B5. A6. D7. C8. A9. B10. C
11. A12. A13. A14. C15. B16. A17. C18. C19. D20. A
21. B22. A23. C24. D25. C26. D27. C28. A29. D30. C
31. D32. A33. A34. C35. D36. D37. C38. C39. D40. D
41. A42. C43. D44. D45. A46. D47. B48. D49. D50. A

Mã đề: 118

1. C2. A3. D4. C5. C6. D7. A8. A9. B10. A
11. A12. D13. B14. D15. C16. B17. B18. A19. C20. C
21. D22. B23. D24. A25. B26. C27. B28. A29. B30. C
31. B32. B33. A34. D35. A36. C37. A38. B39. A40. D
41. D42. D43. C44. B45. A46. C47. D48. B49. B50. C

Mã đề: 119

1. D2. C3. C4. D5. D6. C7. A8. C9. B10. B
11. B12. A13. D14. C15. C16. A17. B18. D19. A20. D
21. D22. B23. B24. B25. C26. A27. D28. A29. C30. C
31. B32. B33. D34. C35. A36. B37. A38. D39. A40. B
41. C42. D43. D44. B45. C46. A47. D48. B49. A50. B

Mã đề: 120

1. B2. A3. A4. B5. D6. B7. A8. A9. D10. D
11. C12. B13. A14. A15. D16. D17. C18. C19. D20. D
21. C22. C23. D24. C25. A26. D27. B28. D29. A30. A
31. B32. D33. D34. C35. C36. D37. B38. A39. A40. C
41. C42. B43. C44. A45. C46. D47. B48. A49. C50. C

Mã đề: 121

1. A2. D3. A4. A5. C6. D7. C8. C9. A10. C
11. B12. C13. B14. D15. D16. D17. B18. D19. A20. B
21. C22. B23. C24. C25. B26. D27. B28. D29. A30. D
31. C32. D33. C34. D35. A36. D37. C38. B39. B40. A
41. A42. C43. A44. B45. B46. A47. A48. D49. B50. A

Mã đề: 122

1. A2. A3. C4. A5. C6. C7. B8. D9. C10. D
11. D12. C13. B14. A15. B16. A17. C18. B19. B20. D
21. B22. B23. D24. D25. C26. C27. D28. B29. D30. B
31. D32. D33. B34. C35. B36. B37. C38. D39. D40. A
41. B42. D43. B44. B45. C46. D47. B48. C49. D50. D

Mã đề: 123

1. B2. A3. D4. C5. B6. D7. D8. B9. A10. C
11. B12. A13. C14. B15. B16. C17. D18. C19. D20. A
21. B22. A23. B24. A25. D26. B27. D28. A29. A30. C
31. D32. A33. C34. D35. C36. D37. B38. C39. D40. B
41. D42. A43. A44. D45. C46. A47. B48. D49. C50. D

Mã đề: 124

1. C2. D3. A4. C5. B6. D7. B8. A9. C10. B
11. B12. D13. A14. A15. B16. C17. C18. B19. B20. D
21. D22. C23. D24. D25. C26. D27. B28. C29. B30. A
31. A32. B33. C34. B35. C36. D37. C38. C39. A40. A
41. A42. D43. A44. D45. B46. D47. B48. A49. D50. A

Trước đó, sáng sủa 7/7, những thí sinh dự thi xuất sắc nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đã hoàn thành môn thi thứ nhất là Ngữ văn với thời gian 120 phút.