HÓA 9 BÀI 1 TRANG 39

     

Có những các loại phân bón hóa học: ((NH_4)_2SO_4, m Ca_3(PO_4)_2, m Ca(H_2PO_4)_2,)

( m (NH_4)_2HPO_4, m KNO_3.)

a) Hãy cho biết thêm tên hóa học của các phân bón nói trên.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 1 trang 39

b) Hãy thu xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón solo và phân bón kép.

Xem thêm: Review 4 Lớp 9 Trang 82 - Giải Language Review 4 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

c) Trộn đa số phân bón nào với nhau ta được phân bón kép (NPK)?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Đọc tên = tên cation + tên cội anion

b) phân bón đơn: là phân bón chỉ đựng 1 nhân tố dinh dưỡng

+ Phân đạm: chỉ cất nguyên tố N

+ phân lân: chỉ cất nguyên tố P

+ phân kali: chỉ cất nguyên tố K

- phân bón kép: là một số loại phân đựng từ 2 nguyên tố dinh dưỡng trở lên

c) Ta trộn phân phân bón 1-1 chứa yếu tắc N, P, K theo một tỉ lệ tuyệt nhất định.

Xem thêm: Tóm Tắt Nội Dung Các Giá Trị Của Văn Học Dân Gian Có Giá Trị Giáo Dục Sâu Sắc Về


Lời giải bỏ ra tiết

a) KCl: kali clorua

NH4NO3: amoni nitrat

NH4Cl: amoni clorua

(NH4)2SO4: amoni sunfat

Ca3(PO4)2: can xi photphat

Ca(H2PO4)2: canxi đihidrophotphat

(NH4)2HPO4: điamoni hiđrophotphat

KNO­3: kali nitrat

b)

-Nhóm phân bón dạng đơn

+ phân đạm: NH4NO3 ,NH4Cl, (NH4)2SO4

+ phân lân: Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2

+ phân kali: KCl

- nhóm phân bón dạng kép: (NH4)2HPO4 ,KNO­3

c) Để gồm phân bón kép NPK ta trộn những phân bón NH4NO3 , (NH4)2HPO4 và KCl theo một tỉ lệ độc nhất định

vietthaiauto.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp vietthaiauto.vn


Cảm ơn các bạn đã sử dụng vietthaiauto.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vietthaiauto.vn gửi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.