Hóa học lớp 9 bài 7

     

Nội dung bài học kinh nghiệm chủ yếu hèn đề cập đến tính hóa học hoá học thông thường của bazơ (tác dụng với chất thông tư màu, và với axit); đặc thù hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng cùng với oxit axit với với hỗn hợp muối); đặc thù riêng của bazơ không tan nội địa (bị nhiệt độ phân huỷ).

Bạn đang xem: Hóa học lớp 9 bài 7


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tác dụng với chất chỉ thị

1.2.Tác dụng cùng với oxit axit (tạo muối cùng nước)

1.3.Tác dụng cùng với axit (tạo muối cùng nước)

1.4.Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ

1.5. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 7 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 7 chương 1 chất hóa học 9


Quỳ tím hóa xanh .Phenolphtalin ko màu thành đỏ.Các em chú ý quan gần cạnh hiện tượng xẩy ra trên miếng quỳ trong thể nghiệm sau:

Video 1: Sự chuyển màu sắc của quỳ tím vào các môi trường xung quanh axit, bazơ cùng nước


Oxit axit chức năng với hỗn hợp bazơ sản xuất thành muối với nước.Thí nghiệm: Khí CO2tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Video 2:Khí CO2làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong

Hiện tượng:Khi sục khí CO2vào dung dịch nước vôi trong thấy kết tủa trắng.

Xem thêm: Soạn Bài Tiểu Đội Xe Không Kính Chi Tiết, Soạn Bài Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

Giải thích:Do làm phản ứng CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3(kết tủa trắng) + H2OVí dụ khác:

Ca(OH)2+ SO2 →CaSO3 + H2O

6KOH+ P2O5→2K3PO4+ 3H2O


Các em để ý quan sát làm việc thí nghiệm và hiện tượng kỳ lạ phản ứng diễn ra:

Video 2:Phản ứng giữa dung dịch Cu(OH)2và H2SO4

Hiện tượng:Cu(OH)2tan dần dần và tạo thành dung dịch màu xanhGiải thích:Do xảy ra phản ứngH2SO4l+Cu(OH)2→ CuSO4+ 2H2OVí dụ khác:

Fe(OH)3 + 3HCl →FeCl3 + 3H2O

Ba(OH)2+ 2HNO3→ Ba(NO3)2 + 2H2O


Các em chú ý quan sát thao tác làm việc thí nghiệm và hiện tượng kỳ lạ phản ứng diễn ra:

Video 3: làm phản ứng sức nóng phân Đồng (II) hidroxit

Hiện tượng:Cu(OH)2chất rắn màu xanh da trời chuyển dần thành bột màu đenGiải thích:Do xẩy ra phản ứng

Cu(OH)2

*
CuO + H2O.

Xem thêm: Sơn Nguyên Cao Nhất Châu Á Là Sơn Nguyên Nào? Sơn Nguyên Nào Có Độ Cao Lớn Nhất Ở Châu Á

Màu xanh màu đen

*

Hình 1:Sơ đồ tư duy bài đặc điểm hóa học của bazơ


Bài 1:

Có phần đa bazơ sau: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2. Hãy cho thấy những bazơ nào: (viết PTHH minh họa ví như có)

a) chức năng được cùng với dd HCl?

b) Bị sức nóng phân hủy?

c) tác dụng được với CO2?

d) Đổi color quì tím thành xanh?

Hướng dẫn:

a) công dụng được với dd HCl: NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + 2HCl (dd) → 2NaCl (dd) + H2O (l)

Cu(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → CuCl2 (dd) + 2H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + 2HCl (dd) → FeCl2 (dd) + 2H2O (l)

b) Bị nhiệt phân hủy: Cu(OH)2

Cu(OH)2 (r)

*
CuO (r) + H2O (h)

c) chức năng được cùng với CO2: NaOH, Ba(OH)2

2NaOH (dd) + CO2 (k) → Na2CO3 (dd) + H2O (l)

Ba(OH)2 (dd) + CO2 (k) → BaCO3 (dd) + H2O (l)

d) Đổi màu sắc quì tím thành xanh: NaOH, Ba(OH)2

Bài 2:

Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 0,75M nhằm trung hoà 400ml hỗn hợp dung dịch axit có H2SO40,5M cùng HCl 1M.

Hướng dẫn:

Đổi 400ml thành 0,4 lít

Số mol từng axit là:

(eginarrayl n_H_2SO_4 = C_M.V = 0,4 imes 0,5 = 0,2(mol)\ n_HCl = C_M.V = 0,4 imes 1 = 0,4(mol) endarray)

Phương trình phản nghịch ứng:

H2SO4+ 2NaOH→ Na2SO4+ 2H2O

0,2→ 0,4 (mol)

HCl + NaOH→ NaCl + H2O

0,4→ 0,4 (mol)

Số ml dung dịch NaOH 0,75M đề xuất để th-nc lượng axit trên là:

(C_M = fracnV Rightarrow V = fracnC_M = frac0,4 + 0,40,75 = 1,07(lit))