Hướng dẫn đọc ct sọ não

     

Màu tiến thưởng là vùng chi phối của động mạch óc trước, color hồng là vùng đưa ra phối của hễ mạch óc giữa, blue color là vùng đưa ra phối của động mạch não sau.

*

kimsa88
cf68