Mẫu quyết toán dự án hoàn thành

     

Mẫu report quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Điều 4. Hệ thống mẫu biểu áp dụng trong công tác quyết toán vốn chi tiêu công dự án hoàn thànhThông tin, số liệu được đem tại thời gian chủ chi tiêu khóa sổ lập báo cáo quyết toán.1. Báo cáo tổng thích hợp quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án hoàn thành: mẫu mã số 01/QTDA.2. Hạng mục văn bản: mẫu mã số 02/QTDA.3. Bảng so sánh số liệu: chủng loại số 03/QTDA.4. Chi tiết giá thành đầu tư ý kiến đề nghị quyết toán: mẫu mã số 04/QTDA.5. Cụ thể tài sản lâu dài (tài sản nạm định) new tăng: mẫu số 05/QTDA.6. Cụ thể tài sản ngắn hạn: mẫu mã số 06/QTDA.7. Chi tiết giá trị vật tư, lắp thêm tồn đọng: mẫu mã số 07/QTDA.8.


Bạn đang xem: Mẫu quyết toán dự án hoàn thành


Xem thêm: Tóm Tắt Lịch Sử Áo Dài Việt Nam, Lịch Sử Phát Triển Của Áo Dài Việt NamXem thêm: Lập Dàn Bài Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Lớp 8, 9 Ngắn Hay, Dàn Ý Thuyết Minh Về Cái Phích Nước

Thực trạng công nợ của dự án: mẫu số 08/QTDA.9. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án dứt đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án sử dụng vốn chi tiêu công dừng triển khai vĩnh viễn không có trọng lượng thi công xây dựng, lắp ráp thiết bị được nghiệm thu: chủng loại số 09/QTDA.10. Report kết trái phê để mắt tới tổng quyết toán vốn chi tiêu dự án đặc biệt quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành: mẫu số 10/QTDA.11. Quyết định phê chăm chú quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án (dự án thành phần, tiêu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành: mẫu mã số 11/QTDA.12. Báo cáo tình hình quyết toán vốn chi tiêu công dự án kết thúc hàng năm: mẫu mã số 12/QTDA.13. Phiếu giao dấn Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án hoàn thành: mẫu số 13/QTDA.14. Báo cáo quyết toán vốn chi tiêu dự án hoàn thành (đối với những dự án do Ủy ban nhân dân cấp cho xã quản lý): chủng loại số 14/QTDA.15. Bảng so sánh số liệu (đối với những dự án bởi Ủy ban nhân dân cấp cho xã quản lý): mẫu số 15/QTDA.

Việc sử dụng biểu mẫu report quyết toán vốn đầu tư công dự án xong theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 như sau:

mof.gov.vn (trừ những nội dung thuộc phạm vi kín nhà nước).

*

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – Trang bìa

*

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư chi tiêu – Sheet “Total” nhằm nhập thông tin chung 

*

Mẫu report quyết toán vốn đầu tư – mẫu số 01/QTDA 

*

Mẫu report quyết toán vốn đầu tư – mẫu số 02/QTDA 

*

Mẫu báo cáo quyết toán vốn chi tiêu – mẫu số 03/QTDA

*

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư – mẫu số 04/QTDA

*

Mẫu báo cáo quyết toán vốn chi tiêu – mẫu số 05/QTDA

*

Mẫu báo cáo quyết toán vốn chi tiêu – chủng loại số 06/QTDA

*

Mẫu report quyết toán vốn chi tiêu – mẫu số 07/QTDA

*

Mẫu báo cáo quyết toán vốn chi tiêu – chủng loại số 08/QTDA

Hệ thống biểu mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án xong theo Điều 4 của Thông tứ số 96/2021/TT-BTC sẽ bãi bỏ các biểu mẫu mã theo:

Tải tệp tin excel mẫu báo cáo quyết toán vốn chi tiêu TẠI ĐÂY

Phan Việt Hiếu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TOÁN XÂY DỰNG

: 93 con đường số 5, p. Bình An, TP. Thủ Đức, TP.HCM: tuvan

report quyết toán, report quyết toán dự án công trình hoàn thành, báo cáo quyết toán vốn đầu tư công, mẫu report quyết toán, Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư, mẫu biểu trong công tác quyết toán, Nghị định 99/2021/NĐ-CP, Phan Việt Hiếu, quyết toán vốn đầu tư, Quyết toán vốn chi tiêu công, Quyết toán vốn đầu tư chi tiêu công dự án công trình hoàn thành, Thông tư 96/2021/TT-BTC