Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là

     

Trung trọng điểm Toán học tập vietthaiauto.vn giới thiệu với các em học sinh lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 12.Bạn sẽ xem: Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có 3 chữ số nhưng tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.03 Viết số tự nhiên bé dại nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 21.Bạn đang xem: Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 3 chữ số nhưng tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên bé dại nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 32.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau sao cho tổng các chữ số bằng 17 là

Bạn đang xem: Số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có những chữ số khác biệt sao mang lại tổng các chữ số bởi 17 là

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số nhưng tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số và những chữ số khác biệt mà tổng các chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số bao gồm tổng những chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số, những chữ số không giống nhau và tất cả tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích các chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích những chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có những chữ số khác nhau và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn độc nhất có các chữ số khác biệt và tích các chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và phân chia hết cho 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.25 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, bao gồm tổng những chữ số bằng 7 và chia hết đến 5.

Bài ViO.26 cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự các chữ số sót lại để được số còn sót lại là số lớn nhất có thể. Số phệ nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số còn lại có 15 chữ số và là số nhỏ nhắn nhất tất cả thể. Số nhỏ nhắn nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn không giống 0 đầu tiên để được một số tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng vẫn giữ nguyên thứ từ bỏ của chúng để được sốlớn nhất, số bé xíu nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong những số ấy có ít nhất hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác biệt mà tổng 4 chữ số của từng số đó bằng 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì có thể viết được tất cả bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 có bao nhiêu cách bố trí 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) các bạn C ngồi bao gồm giữa?b) đôi bạn A và E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 bạn ta lập hầu như số gồm bốn chữ số không giống nhau.

a) gồm bao nhiêu số bé dại hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số không giống nhau sao cho trong những số đó luôn có mặt chữ số 0 và chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số không giống nhau trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 gồm bao nhiêu số điện thoại cảm ứng có 6 chữ số? trong đó có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng thông minh có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn bao gồm 5 chữ số không giống nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số mà lại hàng chục to hơn hàng đối chọi vị?

Bài ViO.41 tìm số 1a2b biết số đó chia cho 2; 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 kiếm tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 cùng 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm số 4a8b biết số đó chia hết mang lại 2, còn chia cho 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 tra cứu số nhỏ bé nhất khác 1 nhưng khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng có số dư bằng 1.

Bài ViO.45 search số bé nhỏ nhất nhưng khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 với 6 tất cả số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 tìm số bé bỏng nhất có 3 chữ số mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 tìm kiếm số bé nhỏ nhất tất cả 3 chữ số nhưng mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 với 6 cùng bao gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa phải cộng toàn bộ các số chẵn bao gồm 3 chữ số phân tách hết đến 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ tất cả 3 chữ số chia hết đến 5 bằng?

Bài ViO.50 tra cứu số bé nhất tất cả 4 chữ số khác biệt chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số phân chia hết mang đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số mà những số đó đều không phân chia hết mang lại 3?

Bài ViO.54 bao gồm bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số phân tách hết đến 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số nhỏ nhất không giống 0 mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.56 tìm kiếm số 6a2b biết số đó phân chia hết cho 2 còn phân chia cho 5 cùng 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 kiếm tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Gdcd Bài 14 Lớp 11 Bài 14 Có Đáp Án (Mức Độ Vận Dụng Cao)

Bài ViO.60 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số phân chia hết cho cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chia hết cho 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác biệt không phân chia hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác biệt chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà các số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ có 4 chữ số khác nhau chia hết mang đến 5?

Bài ViO.66 tra cứu số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có cha chữ số, hiểu được số đó chia hết mang lại 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 search a nhằm 31a31a31a phân chia hết mang đến 7.

Bài ViO.68 Tìm các chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết đến 72.b) 24a68b phân tách hết mang đến 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất để khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo sản phẩm công nghệ tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm số từ bỏ nhiên bé dại nhất không giống 1 sao cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 search a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 có bao nhiêu số tất cả 5 chữ số nhưng mỗi số vừa phân tách hết mang đến 4 vừa phân chia hết đến 5.

Bài ViO.74 search số nhỏ dại nhất tất cả 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) những số này lớn hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và phân tách hết mang lại 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất có 5 chữ số chia hết cho tất cả 2; 3 và 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b thế nào cho a35b phân tách hết cho 45.

Bài ViO.78 tìm a + b biết 30a5b phân chia hết cho 30.

Bài ViO.79 Trong siêu thị có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Con số bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán không còn số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén bát nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 mang lại số 99….99 (2013 số 9). Hỏi nên bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết mang lại 45

Bài ViO.81 cho số 222…22 (2017 số 2). Buộc phải thêm vào số này ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). Yêu cầu bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết đến 63.

Bài ViO.83 cho số 7878…78 (2017 số 78). đề nghị thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết cho 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang đến 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số bắt đầu chia hết đến 24

Bài ViO.86 search số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm 9 chữ số ,chia hết mang đến 9 và gồm các tính chất sau:

– nếu xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết cho 8

– giả dụ xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết đến 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 5

– giả dụ xóa 5 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết đến 4

– giả dụ xóa 6 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang đến 3

– ví như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết đến 2

Bài ViO.87 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết mang lại 5 và bao gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có tư chữ số trong đó:

a) mỗi chữ số gần như chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo thành các số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ ban đầu từ 1 tiếp đến xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy để còn lại một số trong những lớn duy nhất (giữ nguyên trang bị tự những chữ số). Hãy tìm số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất mà trong số đó theo trang bị tự trường đoản cú trái lịch sự phải, mỗi chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bằng tổng của 2 chữ số ngay tức thì sau nó.

Xem thêm: Từ Văn Bản Bàn Luận Về Phép Học Em Có Suy Nghĩ Gì Về Mục Đích Và Phương Pháp Học Của Bản Thân

Bài ViO.95 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số nhưng chữ số hàng chục bằng trung bình cùng của chữ số hàng ngàn và chữ số hàng đối kháng vị.