Angela phương trinh

     

When you use information và services on trang web Law Net , you accept this Agreement, including any changes thereafter.

nội dung on trang web Law Net is legal documents và legal knowledge. You accept to lớn use the service as you accept khổng lồ use the current form & content.WEBSITE Law Net does not arise liability lớn the user when the wrong application of the law occurs.

When you reuse for non-commercial purposes the information from trang web Law Net , it is necessary khổng lồ specify the source: "According to Lawnet.vn".

Part 2: Service

Services provided by trang web Law Net include:

Look up documents online không lấy phí Member: không tính tiền look up all documents; Online document lookup Premium members: Look up all documents, see effective date, expiration date, related text, alt text,... Receive newsletters New catalog of documents: không tính tiền and Premium members both receive weekly newsletters from trang web Law Net khổng lồ track changes in the legal document system. tư vấn and discuss legal issues: Members will receive preliminary legal support for problems encountered. Members can discuss legal issues that are happening to lớn them. ...

Part 3: Your Responsibilities

When using website Law Net requires you khổng lồ register a Subscriber Name, Password, and some personal information before use. This information must be accurate, because it directly affects your interests.

When the user wants lớn change the registered information (Subscriber"s name, user name, Email,...), the user must change in the account information section;

You keep your Username & Password confidential. Trang web Law Net will not be responsible in cases where the password is changed due to disclosure by the user, or for many people to use together.

Each Subscriber Name is registered for a specific individual or unit. Therefore, website Law Net have limited rights at a time then 1 Personal Subscription Only 1 person can use it. For Business Subscription then the number of users at a time will be registered by you.

Part 4: Limiting Your Rights

Your rights are limited by the following provisions:

do not copy, sell, sublease the right khổng lồ use, or provide the Username và Password khổng lồ a third party for use. it is not allowed khổng lồ use information and data from trang web Law Net to develop (in whole or in part) another storage and tìm kiếm system for commercial purposes, including: sale, rental or commercial form. Other trade.

Part 5: Limitation of Liability of website Law Net

Not responsible for any loss, liability, or damage resulting from your error.

Bạn đang xem: Angela phương trinh

Not responsible for any loss, liability, or damage resulting from another trang web that links directly or indirectly from trang web Law Net , or the content of such websites.

Not responsible for any claims, damages caused as a result of, or arising out of, in connection with the use or inability to lớn use the website Law Net .

In addition lớn the above limits, if there is a legal obligation that website Law Net has to lớn bear and compensate, it will be equal khổng lồ the fee you pay the last time (the last time).

Part 6: Handling violations

trang web Law Net has the right to apply measures lớn handle violations that are allowed by law if you violate the provisions of this General Agreement.

This Agreement is governed by the laws of Vietnam. Any acts giving rise lớn liability & claims in connection with this Agreement shall be settled in the competent People"s Court.

Part 7: Implementation

Notices và disclaimers on the website Law Net are subsequently added to the Agreement.

If any provision of this Agreement, as well as subsequent notices và warnings, is unlawful, void and/or unenforceable, then that provision shall be deemed separate from those provisions. Remainder of the Agreement, & without prejudice lớn the validity or enforceability of the remaining provisions.

This Agreement entered into force on October 15, 2015.

Xem thêm: De Thi Cuối Kì 1 Lớp 5 Môn Tiếng Việt 5 Có Lời Giải, Đề Thi Tiếng Việt Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2021


Law Net

Phần 1: hiện tượng chung

Khi người sử dụng sử dụng tin tức và thương mại dịch vụ trên trang web Law Net là Quý khách gật đầu Thỏa mong này, bao gồm cả những thay đổi về sau.

câu chữ trên trang web Law Net là văn phiên bản pháp công cụ và kiến thức và kỹ năng pháp luật. Quý khách gật đầu sử dụng dịch vụ là đồng ý sử dụng vẻ ngoài và văn bản hiện tại.WEBSITE Law Net không phát sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng khi xảy ra vận dụng quy định sai.

Phần 2: Dịch vụ

những dịch vụ vày WEBSITE Law Net cung cấp bao gồm:

Tra cứu giúp văn bạn dạng trực tuyến đường Thành viên Free: Miễn mức giá tra cứu toàn bộ văn bản; Tra cứu vãn văn phiên bản trực đường Thành viên có Phí: Tra cứu toàn bộ văn bản, coi ngày hiệu lực, hết hiệu lực, văn phiên bản liên quan, văn bản thay thế,... Nhận phiên bản tin hạng mục văn bản mới: Thành viên miễn phí và Thành viên tất cả Phí hầu hết nhận phiên bản tin từ bỏ WEBSITE Law Net mặt hàng tuần để theo dõi sự đổi khác của hệ thống văn bạn dạng pháp luật. cung ứng và bàn thảo các vấn đế pháp lý: các thành viên đã được hỗ trợ sơ cỗ về pháp ý những vấn đề gặp mặt phải. Thành viên có thể cùng thảo luận các vấn đề pháp luật đang xẩy ra với mình. ...

Phần 3: trách nhiệm Quý khách

Khi sử dụng WEBSITE Law Net đòi hỏi Quý khách phải đăng ký Tên mướn Bao, Mật khẩu, và một số thông tin cá thể trước khi sử dụng. Các thông tin này phải bao gồm xác, do nó ảnh hưởng trực sau đó quyền lợi của Quý khách.

Khi muốn chuyển đổi về thông tin đã đăng ký (Tên thuê Bao, người đứng tên sử dụng, Email,...), người tiêu dùng phải đổi khác tại phần thông tin tài khoản;

người sử dụng tự bảo mật thông tin Tên mướn bao cùng Mật khẩu. Website Law Net sẽ không còn chịu trách nhiệm trong những trường vừa lòng mật khẩu bị chuyển đổi do người tiêu dùng làm lộ, hoặc cho không ít người dân cùng áp dụng chung.

mỗi Tên mướn Bao được đk cho một cá nhân, đơn vị chức năng cụ thể. Do vậy, trang web Law Net có quyền lợi và nghĩa vụ chếtại một thời điểm thì 1Thuê bao Cá Nhân chỉ có một người được sử dụng. Đối cùng với Thuê bao Doanh nghiệp thì số người sử dụng tại một thời điểm đã do quý khách hàng đăng ký.

Phần 4: số lượng giới hạn quyền của Quý khách

Quyền của quý khách hàng bị giới hạn bởi những quy định dưới đây:

ko được sao chép, bán, dịch vụ thuê mướn lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tên mướn bao cùng Mật khẩu mang lại một bên thứ cha sử dụng. ko được phép thực hiện thông tin, tài liệu từ trang web Law Net để trở nên tân tiến thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu vớt khác nhằm mục đích mục đích yêu đương mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.

Phần 5: Giới hạn trọng trách của website Law Net

Không chịu trách nhiệm về việc mất mát, nhiệm vụ pháp lý, hoặc thiệt sợ nào là kết quả từ sai sót của Quý khách.

Không phụ trách trước ngẫu nhiên mất mát, nhiệm vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ một website khác có băng thông trực tiếp hoặc con gián tiếp từ WEBSITE Law Net , hoặc câu chữ những trang web đó.

Không chịu trách nhiệm về ngẫu nhiên khiếu nại, thiệt sợ hãi nào do nguyên nhân là kết quả của, hoặc tạo nên do liên quan đến việc áp dụng hoặc ko thể thực hiện WEBSITE Law Net .

Ngòai những giới hạn trên, nếu lộ diện một nghĩa vụ pháp luật nào đó mà WEBSITE Law Net đề nghị gánh chịu đựng và đền bù thì đã ngang bằng khoản phí người tiêu dùng đóng lần gần nhất (lần sau cùng).

Phần 6: xử lý vi phạm

trang web Law Net bao gồm quyền áp dụng những biện pháp xử lý vi phạm luật mà pháp luật được cho phép nếu người sử dụng vi phạm các quy định tại Thỏa ước phổ biến này.

Thỏa mong này chịu đựng sự điều chỉnh của lao lý Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào có tác dụng phát sinh trách nhiệm và năng khiếu nại liên quan đến Thỏa ước này đã được giải quyết tại toàn án nhân dân tối cao Nhân dân gồm thẩm quyền.

Xem thêm: Chồng Bú Sữa Của Vợ - Hết “Bất Lực” Nhờ… Sữa Của Vợ

Phần 7: Thực hiện

Các thông báo và lời khuyên trên website Law Net sau này là bộ phận bổ sung mang đến Thỏa ước.

Nếu ngẫu nhiên điều khoản nào trong Thỏa cầu này, cũng tương tự thông báo và đề xuất về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì luật pháp đó sẽ được xem là bóc tách biệt ngoài những pháp luật còn lại của Thỏa ước, với không ảnh hưởng đến hiệu lực tương tự như khả năng thực hiện của các quy định còn lại.